اصلاً “علی علی”دم باران نم نم استتنها دلیل محکمخلق دو عالم ا...

اصلاً “علی علی”

دم باران نم نم است تنها دلیل محکم خلق دو عالم است مردن به پای او 110بارهم کم است بی خود نبوده اسم “علی(ع)" اسم اعظم است.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار