آدمای زندگیت باید واست منبع کاهش استرس باشن نه ایجادش !