#تاریخی...#ایران_باستان...متن داخل آرامگاه کوروش بزرگ ...:wr...

#تاریخی...

#ایران_باستان...متن داخل آرامگاه کوروش بزرگ .
..
:writing_hand:اگر به تاریخ علاقه مند باشید حتما از متنی بر روی آرامگاه کوروش نگاشته شده بود شنیده اید.

بنا بر گفته های مورخ یونانی (آریان) که از یکی از فرماندهان همراه اسکندر مقدونی به نام اریستوبول نقل میکند متن نوشته شده در آرامگاه کورش بدین شرح بوده است:

ای رهگذر من کوروش فرزند کمبوجیه ام
که امپراتوری آسیا را اساس نهادم و شهریار آسیا بودم پس بر این آرامگاه رشک مبر پلو تارک یکی دیگر از مورخین یونانی نیز متن آرامگاه کوروش را می آورد و اضافه میکند که وقتی اسکندر این متن را دید دستور داد کنار آن ترجمه یونانی آن هم حک کنند متن بدین شرح بود: من کوروش بانی امپراتوری پارسیانم پس بر این مشت خاک که آرامگاه من است رشک مبر

دکتر نجف زاده در توضیح این متون مینویسد:

این گفته آریان درباره کتیبه ترسیم شده بر فراز آرامگاه کوروش که سایر مورخین به گونه ای دیگر آن را بیان کرده اند شک و تردید های بسیاری را نزد سیاحان و پژوهشگران اولیه به وجود آورد که آیا آنچه همراهان اسکندر بازگو میکنند واقعیت دارد یا نه؟ بیشتر پژوهش گران امروزه بر این باور اند که در آرامگاه کوروش هیچ نوشته ای حک نشده بلکه سرداران اسکندر آنچه بر روی جرز ها و دیواره دیگر کاخ های پاسارگاد دیده اند را به آرامگاه کوروش نسبت داده اند و سپس با کمی تحریف خود جملاتی به آن افزوده اند و برای مخاطبان یونانی با آب و تاب بازگو کرده اند.

همچنین این احتمال نیز وجود دارد که کتیبه بر روی سنگ اصلی آرامگاه نوشته نشده بوده بلکه بر روی یک سنگ یا هر نماد دیگری که روزگاری در آرامگاه وجود داشته نگاشته شده بوده که به مرور زمان یا به سرقت رفته یا نابود شده. .