ویژه کنید
عکس و تصویر اینو دیده بودین؟!⏬ ⏬ ⏬ وای خدا جیییییین😮 آخه فن!!!! کمی به عقلت رجوع کردی ...

اینو دیده بودین؟!⏬ ⏬ ⏬ وای خدا جیییییین😮 آخه فن!!!! کمی ب...

اینو دیده بودین؟!⏬ ⏬ ⏬
وای خدا جیییییین😮 آخه فن!!!! کمی به عقلت رجوع کردی بگی من چرا می‌خوام این کارو انجام بدم؟!😯
عزیزم اصلن افسردگی گرفتم با این واکنش جین ، عرررر گریهههه😭 دلم برا جین سوخت، فنه نقطه چین 😠
http://www.namasha.com/v/UbDwXsXW
جدا از موضوع بالا ؛ اینم ببینید⏬ دیدم قشنگه👌
http://www.namasha.com/v/UbDwXsXW

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...