ویژه کنید
عکس و تصویر تا انتها بخونید سکانسـ اول👆 حسین ؟ اوهوم امیر علی ؟ آرہ سبحان ؟ اممم ...

تا انتها بخونید
سکانسـ اول👆
حسین ؟
اوهوم
امیر علی ؟
آرہ
سبحان ؟
اممم آرہ
هادی چی ؟ هادی؟
اینم قشنگہ چیزہ ببین اینم علامت زدما
محمد امین؟
اینم خوبہ زن کتاب را می اندازد ای بابا من کہ نمیگم در مورد قشنگیشون نظر بدی بگو کدوم بهترہ یکیشو انتخاب کن دیگہ مرد میخندد
و با شیطنت نگاہ میکند اسم حالا مهم نیست
مکث
مهم اینہ کہ قیافش بہ من میرہ
چی ؟
چی گفتی؟
صبر کن بیینم چی گفتی؟
کپی من میشہ حالا ببین زن کہ سعی میکند قیافہ ی جدی خودش را حفظ کردہ و زیر خندہ نزند، کتاب را سمت دیگر مبل سر میدهد
و رویش را بہ حالت قهر برمیگرداند
مرد با مهربانی می خندد 
حالا می بینیم دیگہ کی میبَرہ
سکانسـ دوم✌ ️
زن آهستہ کنار تابوت زانو میزند
  نوزاد را روی سینہ ی بابا می گذارد
تو بُردی
راستی حسین ؟ امیر علی ؟ سبحان ؟هادی؟ محمد امین؟ نگفتی اسمشو چی بزارم ؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...