❤یعنی میـــشه ... یه روزی ... که مثلا من از دستِت خیلی دل