‏یه جوری میگین کوالا فقط میخوره و میخوابه انگار مثلا گوسف