ویژه کنید
عکس و تصویر 🌹 🕊 🌹 🕊 🌹 🕊 🌹 🕊 🌹 🌹 🕊 🌹 🕊 🌹 🌹 ...

🌹 🕊 🌹 🕊 🌹
🕊 🌹 🕊 🌹
🌹 🕊 🌹
🕊 🌹
🌹

#احترام_به_پیشکسوتان_در_مجالس

#چه_پاداشی_دارد⁉ ️⁉ ️⁉ ️

ای ایمان آورندگان🔊 🔊 🔊 🔊

هرگاه به شما گفته شود به تازه واردهادر مجلس جادهید

👇 👇 👇 👇
#اطاعت_کنید

چرا⁉ ️⁉ ️⁉ ️⁉ ️⁉ ️⁉ ️⁉ ️

از #فضل_خدا تعجب نیست که در برابر یک چنین کار کوچکی

چنان #پاداش_عظیمی قرار دهد

پاداش به قدر #کرم اوست نه به قدر #اعمال ما

سوره مجادله،آیه۱۱
@Zibaei_Quran
🌹 🕊 🌹 🕊 🌹 🕊

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...