" ماریو گوتزه " گل زن بازی فینال به نشانه دوستی و احترام پیر...

" ماریو گوتزه " گل زن بازی فینال به نشانه دوستی و احترام پیراهن "مارکو رویس " هم تیمی اش که مصدوم شد و نتوانست در بازی شرکت کند را در دست گرفته است !