1سـالـ پیـش دختـری اینجـا شـد خـواهرم ک تاوقتــی بودهیچیـ کم...

1سـالـ پیـش دختـری اینجـا شـد خـواهرم ک تاوقتــی بودهیچیـ کم نداشتمـ خیلیــ کارا کـردم خیلیـ مـوقعـ ها ناراحتـش کردمـ اما میـدونمـو خـودشـم میـدونعـ خیلیـ دوسـش دارم رعـ میـدونم ادمـ بداخلاقیم وعصبی ایمـ امـا هیچکـدومـ دلیلـ نمیشـهـ منـ خـواهرمو نخوامـ نمیـدونم چیشـد دلشـ گـرفتـ از منـ یا بقیهـ اگعـ بقیهـ باشنـ ک وایـ ب حالشونـ نمیـزارم نفسـ بکشـن اما اگ خودمـ دلیلشـ باشم هیچوقتـ خودمو نمیبخشمـ اخرشـ سر اخلاق بدم عـزیزترینـ خـواهرمـو از دست دادمـ،ینیـ هستـا ولیـ نیسـ..

امیـدوارم بـدونـہ کـہ منـ بـدونـ الیـام کمـ میـارم
#زنـدگیـم_آلـیامـ_دوستـ دارمـ°°
دلمـ اینجـوری طـاقتـ نمیـارهـ ها:)
@alya34983

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها