ویژه کنید
عکس و تصویر جــــــیـــــغ جــــــیــغ مارلی برو کنار بزار برم بیرون _نه نمیزارم باید از جنازم رد شی ...

جــــــیـــــغ جــــــیــغ مارلی برو کنار بزار برم بیرون _نه نم...

جــــــیـــــغ جــــــیــغ مارلی برو کنار بزار برم بیرون
_نه نمیزارم باید از جنازم رد شی
+جـــــیـــغ مـــــارلـــــی
_چته ملی جــیــغ نزن خو مگه چیکارتت کردم پشه میخوام
+نمردمیم واسه مارلی پشه بیارم 😭 😭 😭
😕 😕 😕 ای بابا اینم از مارمولک های این دور زمونه
#ملی #مارمولک#مارلی خخخخ😂 😂 😂

_

Loading...