براۍ خوشبختی باید:توکل بہ خدا داشٺ #به وسعت عالمتفکر مثبت دا...

براۍ خوشبختی باید:

توکل بہ خدا داشٺ #به وسعت عالم تفکر مثبت داشٺ #به تعداد هر فکر تدبیر مناسب داشٺ #به تعداد هراقدام صبر و تحمل داشٺ #در کل مسیر زندگی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است