ویژه کنید
عکس و تصویر آدم‌های زندگی هر کس چند دسته اند! بعضیها اصل #اصلند شبیهِ #خودشان ، ناب و ...

آدم‌های زندگی هر کس چند دسته اند!
بعضیها اصل #اصلند شبیهِ #خودشان ، ناب و دوست داشتنی.

بعضیها #کپی برابر اصلند، آنقدر #شبیه دیگرانند که نمیفهمی چی توی سرشان میگذرد.
بعضیها #پیشنویس اند و هنوز آنقدر #تکمیل نشده اند که بشود رویشان #حسابی باز کرد.
بعضیها هم #پاکنویس اند، آنقدر چارچوبی و کادربندی شده اند که نمیتوانی حتی بهشان #نزدیک شوی.
اما بعضیها #شعاری اند. از دور #دل میبرند و از نزدیک زهره! همه را #شیفته‌ی #افکار و #حرفهای قلمبه سلمبه‌شان میکنند
اما اگر تکانشان بدهی مشکی خالی‌اند که لق لق میکنند ..

#مراقب آدمهای شعاری زندگیتان باشید
اینها #می‌آیند که #دلگیرتان کنند.#ارمغان_مهدیقلی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...