معنیبا تو بودن برای منبه سلطنت رسیدن استچه قدر در کنار تو مغ...

معنی

با تو بودن برای من
به سلطنت رسیدن است

چه قدر در کنار تو مغرورم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار