تکلیف جامعه بدون فلسفه! (8)

◘ تسلیم عقل و عشق!

مقام عشق تس...

تکلیف جامعه بدون فلسفه! (8)


◘ تسلیم عقل و عشق!

مقام عشق تسلیم است و عاشق سرانجام به معشوق تسلیم می شود. مقام عشق در نهایت به تسلیم منتهی می شود و عشق، عاشق را در مقابل معشوق تسلیم می کند. تفاوت عقل و عشق هم در همین نکته نهفته است که عقل تسلیم نمی شود ولی عشق در تسلیم است. البته عقل هم سر انجام تسلیم می شود. عقل آنجا که به ناتوانی خودش پی می برد، تسلیم می شود. یعنی به عشق می رسد.

عقل و عشق در بدایت دو چیزند و در نهایت یک چیز. عقل سر انجام به جایی می رسد که اظهار نا توانی می کند و تسلیم می شود و به مرحله عشق می رسد.

#عکس #فیلسوف_شدن_سخته؟ #جامعه #پرسش #جامعه #حجت
#فیلسوف #چرا #فکر_نکنیم_تموم_میشیم #فلسفه #فکر #دیکتاتوری
#حکمت_فلسفه #فلسفه_اسلامی #جامعه #گفتگو #تفکر #دموکراسی
#عقل #عشق #بدایت #تسلیم #معشوق #تسلیم_عقل #تسلیم_عشق

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار