ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ، ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ : ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺣﺎﻝ .ﻋﺸﻖ ...

ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ، ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ : ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺣﺎﻝ .

ﻋﺸﻖ ﻧﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ . ﻋﺸﻖ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﺳﺖ ! ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﯾﮏ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﺟﺰﺀ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺣﺎﻝ، ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺍﻣﯿﺪ . ﺩﺭﮎ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺳﺤﺮﺁﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ، ﺯﻧﺪﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است