ویژه کنید
عکس و تصویر 💫 خدا را فراموش نکنید و مرتب

💫 خدا را فراموش نکنید و مرتب "بسم اللہ" بگویید، با یاد و ذکر خ...

💫 خدا را فراموش نکنید
و مرتب "بسم اللہ" بگویید،

با یاد و ذکر خدا و عمل برای رضای خدا، خیلی از مسائل حل میشود.

#شهیدمحمدابراهیم_همت 💐
#یادش_با_صلوات

✅ @EbrahimHadi

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...