بهترین آرایش برای زندگی:حقیقت > برای لب هابخشش > برای چشم ها...

بهترین آرایش برای زندگی:
حقیقت > برای لب ها
بخشش > برای چشم ها
نیکوکاری > برای دست ها
لبخند > برای صورت
عشق > برای قلب

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار