ویژه کنید
عکس و تصویر من از میانِ همه یِ شما ، منتظرِ کسی بودم که نیامد ..! #سیدعلی_صالحی

من از میانِ همه یِ شما ، منتظرِ کسی بودم که نیامد ..! #سیدعلی_صالحی

من از میانِ همه یِ شما ،
منتظرِ کسی بودم
که نیامد ..!

#سیدعلی_صالحی

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...