دعا برای تعجیل در فرج صاحب الزمان (عج) فراموش نشود.