ویژه کنید
عکس و تصویر شباهتِ من و تو هر چه بود ثابت کرد که فصلِ مشترکِ عشق و عقل ...

شباهتِ من و تو هر چه بود ثابت کرد که فصلِ مشترکِ عشق و عقل تنهایی ...

شباهتِ من و تو
هر چه بود ثابت کرد
که فصلِ مشترکِ عشق و عقل
تنهایی ست ...

#فاضل_نظری

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...