(عرفان): آ… رفتنت من دیوونه رو بدتر کردهر لحظه تن بیجونم رو ...

(عرفان): آ…

رفتنت من دیوونه رو بدتر کرد هر لحظه تن بیجونم رو کرد سردتر از همه قلب ویرونم رو طرد کرد بسمه دیگه نمیتونم من هر شب از خواب… بپرم از عرق خیس فریاد… بزنم چرا پس نیست پرواز… همراه باد وحشی رفت به باد این چند سالم، چند سالم (مروارید: آ آ آ آ آ … ) هر دم، هر ور، خنده مو دیدی اخمم و اشکم و خشمم و دیدی حرفو شنیدی… پاش موندی تا قلبا رسیدیم آ… ندیده کس دیگه… رپ لعنتی بسه هر چه در دیگه… کس تو قلبش هرگز نره دیگه هرکی سمتش میره اینو بش میگه: میخوای بشی مال من؟ جالبه کار من؟ ولی نشی عاشقم… چون من مسافرم همین فردا عازمم، موندن محاله پس فک کن خواستی حالا یه شب میشه بشی مال من (مروارید): من آرومم، ولی قانونا من داغونم، آره داغونم چشام بارونن، زندگیم وارونس بذار برو نکن بازی با جونم حالا هرجا پا میذاره، یه یادگار از تو داره عرفان عجب حالی داره آره… نه شاده نه بیماره، نه خوابه نه بیداره آره مال خاطراته… سه چهار ماهه هاره هاره (امیر فرجام): نخواستم برم هستم من هنوز به یادت وحشت دارم از نبودت سه ماهه حالا یه خواهش… بگو یه خوابه، بگو یه خوابه من خواستم بگم همچیم بودی تو این سه ساله از دست دادم همچی مو چه ساده حالا یه خواهش… بگو یه خوابه، بگو یه خوابه (عرفان): معلومه که میخوامت، کیه بهتر از تو واسه من؟ انگار خالق، مارو پیچیده از خاک هم خیلی ساده، به این دنیا میگم عاشقم ولی نمیذاره دلم برم من به راه قبل که دوباره یکی بدو که کی بت گفت؟ که چی بت گفت؟ نمیشه خوب بریم جلو وقتی که تو اکیپ تو نیس کسی با حسی به تو عشقی به تو فکری به تو فکری بکن نیس کسی با چشی که ببینه تو رو آره… بمون دو سال پاش میری دانشگاه میشی عاشق باز منم پا به پات ازین دورا به یادت تا برم ازین دنیا پا به خاک آره هستیم تو راه ما دوتا نیا سر راه کس تو قلبش نره هرگز هرکی سمتش میره دیگه حرفش: میخوای بشی مال من؟ جالبه کار من؟ فک میکنی واقعا جالبه باسه من؟ چی شنیدی راجبم؟ که فاسده جامعه ام که زندگی فاجعه اس پر پرواز اون قاصدک

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است