اینم از نیوشا خانم عزیز من .لایکم کنید تازه واردم تا امتی