ژان وال ژان؛مرا برای دزدیدن تکه نانیبه زندان انداختند،و پانز...

ژان وال ژان؛

مرا برای دزدیدن تکه نانی
به زندان انداختند،
و پانزده سال در آنجا
نان مجانی خوردم...!
این دیگر چه دنیایی است!


بینوایان
ویکتور_هوگو

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...