پدرش رییس جمهور ایران بودپدرش شهید شدپست دولتی نداردشغل دولت...

پدرش رییس جمهور ایران بود

پدرش شهید شد
پست دولتی ندارد
شغل دولتی ندارد
از سهمیه فرزند شهیدی استفاده نکره است
در جنوب تهران مغازه ای دارد

ایشون کمال رجایی فرزند شهید رجایی هستن

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...