همه از غروب خورشید عکس میزارن،گفتم یه عکس هم از طلوعش بزا