~  شب هآیمـ ڪنسرتـ بهـ پآ مےڪنمـ ... :milky_way:~ بآ ڱیتآر ا...

~ شب هآیمـ ڪنسرتـ بهـ پآ مےڪنمـ ... :milky_way:

~ بآ ڱیتآر اشڪـ هآیمـ ... :guitar: ~ و نوآیے بآ صدآی هقـ هقمـ ... :musical_keyboard: ~ و آهنگـے بآ عاشقآنهـ هآیمـ ... :microphone: ~ ڪآشـ بودیـ و مےدیدیـ ... :sparkles: ~ ڪهـ چهـ عآشقانهـ و زجرآور هنر مےریزمـ ...:musical_score: ~ برآیـ تنهآیے مطلقے ... :snowflake: ~ ڪهـ از تو دڔونشـ پر استـ ... :blue_heart: ∞ ... دوستتـ دآرمـ مآهـ شبهآیمـ ... ∞ :crescent_moon: ∞ ... خوڔشید روزهآیمـ ... ∞ :black_sun_with_rays: ∞ ... دوستت دآرمـ ایـ تمآمـ هستے منـ ... ∞ :earth_globe_europe-africa: تولدتـ مبآرڪـ :black_heart_suit:♪ :)

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار