مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکینهوا بس ناجوانمردا...

مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین


هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... آی ...

دمت گرم و سرت خوش باد

سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای

منم من، میهمان هر شبت، لولی وش مغموم

مهدی اخوان ثالث

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار