با صلوات بر محمد و آل محمد مراسم قرعه کشی جام جهانی رو آغ