#خانومه مـن:woman:‍:briefcase:زنـدگیـم عـادی و #آروم بـود:ea...

#خانومه مـن:woman:‍:briefcase: زنـدگیـم عـادی و #آروم بـود:earth_globe_europe-africa: بـدونه #هیجـانـی:pensive_face: تـا اینـکه تـو #اومـدی:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes: یـه #اومـدنه یهـویـی:runner: اولـا نمیـدونسـتم کـه #دوسـتم داری:see-no-evil_monkey: منـم بـا اینـکه دوسـتتـ داشـتم #خجـالتـم میگـرفتـ بهـت بگـم:heavy_black_heart:️ تـا اینـکه بهـم ابـراز #علـاقـه کـردی:speaking_head_in_silhouette: اون مـوقع واسـه من شیـرین تـرین لحـظه #زنـدگیـم بـود:tongue: بـا اینـکه جـوابـم از اولـ #بلـه بـود:relieved_face: ولی واسـت #نـاز کـردم و تـو هم نـازمـو کشیـدی:man_and_woman_holding_hands: میـدونم بعـضـی اوقــات یهـو #زبـونم تنـد میشـه و حـرفـام نـاراحـتت میکنـه:loudly_crying_face: ولیـ #عشقـم:speak-no-evil_monkey: من طـاقـته یـه #آخ گفتـنتو نـدارم:white_frowning_face:️ دوسـتـت دارم و مـاله #خـودتم:tulip: تـا آخـره #دنیـا به پـات میمـونم.:man_and_woman_holding_hands: تـو #هـر شـرایطـی:person_raising_both_hands_in_celebration::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: اگـه اذیـتت میـکنم #ببخـش زنـدگیـم:pensive_face: #دوستـت دارم تـا آخـره آخـره آخـرش

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است