ویژه کنید
عکس و تصویر #خانومه مـن👩 ‍💼 زنـدگیـم عـادی و #آروم بـود🌍 بـدونه #هیجـانـی😔 تـا اینـکه تـو #اومـدی😻 یـه ...


#خانومه مـن👩 ‍💼
زنـدگیـم عـادی و #آروم بـود🌍
بـدونه #هیجـانـی😔
تـا اینـکه تـو #اومـدی😻
یـه #اومـدنه یهـویـی🏃
اولـا نمیـدونسـتم کـه #دوسـتم داری🙈
منـم بـا اینـکه دوسـتتـ داشـتم #خجـالتـم میگـرفتـ بهـت بگـم❤ ️
تـا اینـکه بهـم ابـراز #علـاقـه کـردی🗣
اون مـوقع واسـه من شیـرین تـرین لحـظه #زنـدگیـم بـود👅
بـا اینـکه جـوابـم از اولـ #بلـه بـود😌
ولی واسـت #نـاز کـردم و تـو هم نـازمـو کشیـدی👫
میـدونم بعـضـی اوقــات یهـو #زبـونم تنـد میشـه و حـرفـام نـاراحـتت میکنـه😭
ولیـ #عشقـم🙊
من طـاقـته یـه #آخ گفتـنتو نـدارم☹ ️
دوسـتـت دارم و مـاله #خـودتم🌷
تـا آخـره #دنیـا به پـات میمـونم.👫
تـو #هـر شـرایطـی🙌 🏻
اگـه اذیـتت میـکنم #ببخـش زنـدگیـم😔
#دوستـت دارم تـا آخـره آخـره آخـرش

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...