:heavy_black_heart::heavy_black_heart::heavy_black_heart: حر...

:heavy_black_heart::heavy_black_heart::heavy_black_heart: حریم عشق :heavy_black_heart::heavy_black_heart::heavy_black_heart:

دلم خونه برار فراری شو ز خانه دلم خونه برار فراری شو ز خانه وردار جامو بیار دلبر عروسی داره وردار جامو بیار دلبر عروسی داره آسمونم ببار امشو عروسی یاره آسمونم ببار امشو عروسی یاره دست رو دلم نذار دلبر عروسی داره دست رو دلم نذار دلبر عروسی داره آی برارم آی برارم بده جام شرابه که حال دل خرابه آی برارم آی برارم بشو مرهم دردم که این لحظه عذابه آی برارم آی برارم الهی تو دلت غم نباشه درد نباشه توی اقبال تو یک دلبر نامرد نباشه … ای عجب روزگار ساختی تو کاره ماره ای عجب روزگار ساختی تو کاره ماره ببین حالم برار که تعریفی نداره ببین حالم برار که تعریفی نداره دست مردم نده آتو که خیلیاره دست مردم نده آتو که خیلیاره پشت به دنیا بکن نامرده روزگاره پشت به دنیا بکن نامرده روزگاره آی برارم آی برارم بده جام شرابه که حال دل خرابه آی برارم آی برارم بشو مرهم دردم که این لحظه عذابه آی برارم آی برارم الهی تو دلت غم نباشه درد نباشه توی اقبال تو یک دلبر نامرد نباشه @Harim_eshgh12 :rose::rose:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...