, دلگیر شبی در زد ، #فتانه نمیخواهی؟بی قصّه دل خود را ، #افس...


, دلگیر شبی در زد ، #فتانه نمیخواهی؟
بی قصّه دل خود را ، #افسانه نمیخواهی؟

بی حوصله دل گفتا ، شوریده مکن ما را
گفتم به سر گنجی ، #دردانه نمیخواهی؟

ای بر سرسجاده ، دور از می و از باده
لب ریز ِ شراب آمد ، #پیمانه نمیخواهی؟

دل بار دگر بامن ، او گر شودت دشمن
گوش ات به نصیحت کن ،#فرزانه نمیخواهی

ای دل نکند خوابی ، برخیز که بر آبی
ای خانه خراباتی ، #حنانه نمیخواهی

گر دیر شود حسرت ، خم تا نشدت قامت
آن موی پریشان را ، بر #شانه نمیخواهی؟

شاید شده ای عاقل ، هشیار شو ای غافل
چرخی بزن این میدان، #مستانه نمیخواهی؟

او برشب تاران شد ، شمعی نه فروزان شد
خودسوز ِچه بیحاصل ، #پروانه نمیخواهی؟

دل بازخروشان شد،چون چشمه ی جوشان شد
زنجیر گسست آمد ، #دیوانه نمیخواهی؟

بی نام و نشان خندان ،از دور تر ِمیدان
صیّاد دلی ما را #دزدانه نمیخواهی؟:heavy_black_heart:️

#شمس_الدین_عراقی:white_up_pointing_backhand_index::ok_hand_sign:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...