ﺁﻏﻮﺷﺖ " ﺭﺍ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ "ﺁﻏﻮﺵ " ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ....ﺍﻣﺎ !!ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ " ﺁﻏ...

ﺁﻏﻮﺷﺖ " ﺭﺍ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ "ﺁﻏﻮﺵ " ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ....

ﺍﻣﺎ !! ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ " ﺁﻏﻮﺷﺖ " ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﻋﻄﺮ ﺗﻨﺖ ﺭﺍ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ " ﺁﻏﻮﺷﺖ ﮔﺮﻓته باشم ‎‌‎‌‌‎‌‎‌‌‎‌‌:victory_hand:️ :black_nib:️

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است