خبر خوب این است کہروزے کسے مےآید...در میان روزهاے خاکسترےتان...

خبر خوب این است کہ روزے کسے مےآید... در میان روزهاے خاکسترےتان! دست هایتان را خواهد گرفت، گرمتر، صمیمےتر و هزار بار عاشقانہ تر... کسے کہ شبیہ بہ آفتابِ بعد از یڪ روز برفے، بہ تن روزهاے سردتان مےچسبد... کسے مےآید از جنس محبت کہ مرهم تمام زخم هایتان مےشود و تمام ترس و کابوسہایتان را در آغوش آرامَش حل خواهد کرد... کسے خواهد آمد براے ساختن دوبارهء شما که من آن شخص را معجزه اے از طرف خدا مےنامم...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...