افزایش بیش از 300 درصدی بودجه مرکز تحت مدیریت حسام الدین