ویژه کنید
عکس و تصویر ‌ #اُمُّل بودن #جسارت میخواد!!!😏 *اینکه وسط یه عده بی #نماز،نماز بخونی!!🌠 *اینکه وسط یه ...

‌ #اُمُّل بودن #جسارت میخواد!!!😏 *اینکه وسط یه عده بی #نماز،نما...#اُمُّل بودن #جسارت میخواد!!!😏
*اینکه وسط یه عده بی #نماز،نماز بخونی!!🌠
*اینکه وسط یه عده بی #حجاب تو #گرمای #تابستون #حجاب داشته باشی!!.👏 👏
*اینکه حد و #حدود #محرم و #نامحرم و رعایت کنی!!👌

*اینکه به جای #آهنگ و ترانه ،#قرآن و#مداحی گوش کنی!!🎵
*ناراحت نباش #خواهر و #برادرم، دوره #آخر_الزمان است،
*به خودت #افتخار کن،،،✌
*تو #خاصی...🍀
*تو #شیعه #علی هستی..🌹
*تو #منتظر #فرجی...💖
*تو #گریه_کن #حسینی...👌
*نه اُمُّل...💙
*بگذار تمام دنیا بد و #بیراهه بگویند!😊
*به خودت...😊
*به #محاسنت...
*به #چادرت...😊
*به #مهدوی_پسندانه زندگی کردنت
می ارزد به یک لبخند رضایت مهدی فاطمه
*باافتخار قدم بزن خواهر!💚
*با افتخار قدم بزن برادر.....
@yavaran20

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...