غیرت رو بد برامون تعریف کردن ...غیرت فقط صدا کلفت کردن و عرب...

غیرت رو بد برامون تعریف کردن ...

غیرت فقط صدا کلفت کردن و عربده کشیدن نیست غیرت فقط " موهاتو بپوشون" ، " بلند نخند " ، " با فلانی حرف نزن " نیست ... غیرت ، یعنی نذاری ، سفیدیِ چشماش ، رگه ی قرمز بیفته توشون ... یعنی نذاری صداش از بغض و شونه هاش از غم بلرزه ... غیرت یعنی ، مراقب دلش باشی ... مراقب روحش باشی ... غیرت یعنی ، فقط تو بتونی خنده بیاری رو لباش ، حتی تو بدترین شرایط ... غیرت یعنی ، خنده ها و گریه ها و غرغر کردنا و ناز کردناش فقط واسه تو باشه ... غیرت یعنی ، بمونی به پاش و با موندنت ثابت کنی میخوای فقط مالِ تو باشه ، نه با داد و دعوا

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار