ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﻤﭽﯿﻦﻗﯿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﻭ...

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﻤﭽﯿﻦ

ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﻭ ﻟﻔﺖ ﻣﯿﺪﻥ و معطل می کنن
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﻥ ﺳﺎﯾﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﻭ ﻫﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺑﺎﺑﺎ ﺷﺎﺭﮊ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻠﺘﻮ ﺑﺨﺮ ﺑﺮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ
ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾم بزرگوار .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...