بله اینجا مستر پارک رو میبینین که داره روزنامه میخونه و معلو...

بله اینجا مستر پارک رو میبینین که داره روزنامه میخونه و معلوم نیس که اون تو چی دیده که اینقدر تعجب کرده:face_with_tears_of_joy:اصن به اینش کاری ندارم مهم اینه که چانیول جان روزنامه رو برعکس گرفته:face_with_tears_of_joy::neutral_face:بلی دوستان مسئله این است:pistol::expressionless_face:

داداش داری اشتب میزنیا :expressionless_face::smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat:حالا از ما گفتن بود

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها