ویژه کنید
عکس و تصویر ما ز بالاییم و بالا می رویم ما ز دریاییم و دریا می رویم ما ...

ما ز بالاییم و بالا می رویم ما ز دریاییم و دریا می رویم ما از ...


ما ز بالاییم و بالا می رویم
ما ز دریاییم و دریا می رویم
ما از آن جا و از این جا نیستیم
ما ز بی‌جاییم و بی‌جا می رویم
لااله اندر پی الالله است
همچو لا ما هم به الا می رویم
#نفتکش

Loading...