اونایی که طرفدار کیم هیون جونگ هستین تسلیت میگم.خودم خیلی