ویژه کنید
عکس و تصویر اسداسماعیلی پسر خوش اخلاق و با استعداد مازندرانی بخاطر بی توجهی و بی مسئولیتی پزشکان ...

اسداسماعیلی پسر خوش اخلاق و با استعداد مازندرانی بخاطر بی توجهی...

اسداسماعیلی پسر خوش اخلاق و با استعداد مازندرانی بخاطر بی توجهی و بی مسئولیتی پزشکان بیمارستان امام خمینی شهرستان نور سه انگشت دست چپش را از دست داد.
چه کسی مسئول است ؟؟؟؟

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...