نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فاتحه برای اموات پنجشنبه است آنهایی که مثل پدر و مادر و همه اموات مهلت دنیایشان تمام شده در آن سوی مرزهای مرگ، منتظر فاتحه ای از طرف منو تو هستند دریغ نکنیم آنرا از ...

فاتحه برای اموات پنجشنبه است آنهایی که مثل پدر و مادر و همه اموات مهلت دنیایشان تمام شده در آن سوی مرزهای مرگ، منتظر فاتحه ای از طرف منو تو هستند دریغ نکنیم آنرا از تمام اموات مخصوصاً آنهایی که حق به گردن ما دارند

پنجشنبہ است آنهایی ڪہ مهلت دنیایشان تمام شده در آن سوےمرزهاےمرگ منتظرند دریغ نڪنیم تمام اموات را خصوصا آنها ڪہ بہ گردن ما حق دارند را مهمان ڪنیم بہ فاتحہ و صلواتے و یا خیراتے🌹 ...

پنجشنبہ است آنهایی ڪہ مهلت دنیایشان تمام شده در آن سوےمرزهاےمرگ منتظرند دریغ نڪنیم تمام اموات را خصوصا آنها ڪہ بہ گردن ما حق دارند را مهمان ڪنیم بہ فاتحہ و صلواتے و یا خیراتے🌹 🍃

پنجشنبه دیگر آمد و دلم برای آنهایی که دیگر ندارمشان تنگ است.. پنجشنبه است و بوی حلوایی خیرات یاد آدم های رفته.. شب جمعه است

پنجشنبه دیگر آمد و دلم برای آنهایی که دیگر ندارمشان تنگ است.. پنجشنبه است و بوی حلوایی خیرات یاد آدم های رفته.. شب جمعه است "فاتحه با صلوات" جهت شادی روحشان بفرستیم #صلوات

پنجشنبہ است آنهایی ڪہ مهلت دنیایشان تمام شده در آن سوےمرزهاےمرگ منتظرند دریغ نڪنیم تمام اموات را خصوصا آنها ڪہ بہ گردن ما حق دارند را مهمان ڪنیم بہ فاتحہ و صلواتے و یا خیرات

پنجشنبہ است آنهایی ڪہ مهلت دنیایشان تمام شده در آن سوےمرزهاےمرگ منتظرند دریغ نڪنیم تمام اموات را خصوصا آنها ڪہ بہ گردن ما حق دارند را مهمان ڪنیم بہ فاتحہ و صلواتے و یا خیرات

پنجشنبہ که میشود ... آنهایی ڪہ مهلت دنیایشان تمام شده درآن سوےمرزهاے ابدیت منتظرند آن طرف چشم به راه هدیه ای هستند تا آرام بگیرند تمام اموات را خصوصا آنها ڪہ بہ گردن ما حق ...

پنجشنبہ که میشود ... آنهایی ڪہ مهلت دنیایشان تمام شده درآن سوےمرزهاے ابدیت منتظرند آن طرف چشم به راه هدیه ای هستند تا آرام بگیرند تمام اموات را خصوصا آنها ڪہ بہ گردن ما حق دارند را مهمان ڪنیم بہ فاتحہ و صلواتے و یا خیراتے

پنجشنبه است آنهایی که مهلت دنیایشان تمام شده در آن سوی مرزهای مرگ، منتظر فاتحه ای از طرف منو تو هستند دریغ نکنیم آن را از تمام اموات مخصوصاً آنهایی که حق به گردن ما ...

پنجشنبه است آنهایی که مهلت دنیایشان تمام شده در آن سوی مرزهای مرگ، منتظر فاتحه ای از طرف منو تو هستند دریغ نکنیم آن را از تمام اموات مخصوصاً آنهایی که حق به گردن ما دارند‏ ♥

#به یاد پدر و مادران آسمانی ......#پنجشنبه است آنهایی که مهلت دنیایشان تمام شده در آن سوی مرزهای مرگ، منتظر فاتحه ای از طرف منو تو هستند دریغ نکنیم آن را از تمام اموات مخصوصاً ...

#به یاد پدر و مادران آسمانی ......#پنجشنبه است آنهایی که مهلت دنیایشان تمام شده در آن سوی مرزهای مرگ، منتظر فاتحه ای از طرف منو تو هستند دریغ نکنیم آن را از تمام اموات مخصوصاً آنهایی که حق به گردن ما دارند‏

پنجشنبہ است آنهایی ڪہ مهلت دنیایشان تمام شده در آن سوےمرزهاےمرگ منتظرند دریغ نڪنیم تمام اموات را خصوصا آنها ڪہ بہ گردن ما حق دارند را مهمان ڪنیم بہ فاتحہ و صلواتے و یا خیراتے🌹 ...

پنجشنبہ است آنهایی ڪہ مهلت دنیایشان تمام شده در آن سوےمرزهاےمرگ منتظرند دریغ نڪنیم تمام اموات را خصوصا آنها ڪہ بہ گردن ما حق دارند را مهمان ڪنیم بہ فاتحہ و صلواتے و یا خیراتے🌹 🍃

شب جمعه است نثار روح درگذشتگان فاتحه و صلوات

شب جمعه است نثار روح درگذشتگان فاتحه و صلوات

شب جمعه و هدیه نثار شادی همه درگذشتگان . فاتحه و صلوات

شب جمعه و هدیه نثار شادی همه درگذشتگان . فاتحه و صلوات

شب جمعه و یاد اموات و شهدا.. فاتحه مع صلوات.

شب جمعه و یاد اموات و شهدا.. فاتحه مع صلوات.

شب جمعه است اموات خود را یاد کنید باذکر فاتحه و صلوات.

شب جمعه است اموات خود را یاد کنید باذکر فاتحه و صلوات.

پنجشنبه و جمعه آخر سال رفتگانمونو فراموش نکنیم .. روحشون شاد و فاتحه و صلوات ..... :'(

پنجشنبه و جمعه آخر سال رفتگانمونو فراموش نکنیم .. روحشون شاد و فاتحه و صلوات ..... :'(

شب جمعه یادی از تمام گذشتگان کنم با ذکر صلوات و فاتحه.....

شب جمعه یادی از تمام گذشتگان کنم با ذکر صلوات و فاتحه.....

شب جمعه است برای آمرزش اموات صلوات بعد از فاتحه

شب جمعه است برای آمرزش اموات صلوات بعد از فاتحه

قبرداداشم میشه شب جمعه لیی ی فاتحه براش بفرستین حال فاتحه نداری ی صلوات کافیه مرسی دوستای گلم

قبرداداشم میشه شب جمعه لیی ی فاتحه براش بفرستین حال فاتحه نداری ی صلوات کافیه مرسی دوستای گلم

قبرداداشم میشه لطف کنیداین شب جمعه براش فاتحه بفرستید مرسی حال فاطحه نداشتید صلوات بفرستید

قبرداداشم میشه لطف کنیداین شب جمعه براش فاتحه بفرستید مرسی حال فاطحه نداشتید صلوات بفرستید

امشب شب جمعه به یاد شهید ایی که رفتن تا منو تو بمونیم یک فاتحه

امشب شب جمعه به یاد شهید ایی که رفتن تا منو تو بمونیم یک فاتحه

باز شب جمعه شدو شاخهای نبات بخوان نثار اموات و شهدا فاتحه را با صلوات

باز شب جمعه شدو شاخهای نبات بخوان نثار اموات و شهدا فاتحه را با صلوات