ویژه کنید
عکس و تصویر یکی به من بگه فاز این کیسه کش چیه؟😕 😕 داداچ شماخودتم ۷ ساله که ...

یکی به من بگه فاز این کیسه کش چیه؟😕 😕 داداچ شماخودتم ۷ ساله که...

یکی به من بگه فاز این کیسه کش چیه؟😕 😕
داداچ شماخودتم ۷ ساله که در حسرتشی😂
ما دبل کردیم تو حذفی ولی شما چی؟
تازه علاوه بر حسرت جام حذفی حسرت جام لیگ برترم تو دلتونه که😏 😂 😂
#کیسه_سوزی
#حسرت
#حقارت

Loading...