مرا اگر جایی گم کردیجای دگر بجویجایی ایستاده امبه انتظار تو

مرا اگر جایی گم کردی

جای دگر بجوی جایی ایستاده ام به انتظار تو

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار