خلبان ایدن مصطفی حمیدخلبانی بودکه بمبارانشیمیایی حلبچه را رد...

خلبان ایدن مصطفی حمید خلبانی بودکه بمباران شیمیایی حلبچه را رد کرد وبه دستورصدام اعدام شد او قبل از اعدامش گفت آیاملت ایران ازمن سالهای بعد یاد میکنند؟ درودبرشرف انسانهای آزاده

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار