ویژه کنید
عکس و تصویر این روزها همه دنبال رابطه‌اند عاشق شدن از نان شب هم واجب‌تر شده همه عادت ...

این روزها همه دنبال رابطه‌اند عاشق شدن از نان شب هم واجب‌تر شده...

این روزها همه دنبال رابطه‌اند
عاشق شدن از نان شب هم واجب‌تر شده
همه عادت کرده‌اند کسی کنارشان باشد
تنهایی رسوایی به شمار می‌آید
هیچ چیز سر جای خودش نیست
همه از جدایی می‌نالند
از کسانی که ترکشان کرده‌اند
اما هر چه‌قدر می‌گردیم
کسانی را که ترک کرده‌اند را نمی‌یابیم
آدم‌ها وقتی عاشق‌اند مظلوم‌ترین‌انند
وقتی معشوق ، ظالم ترین
آدم‌ها تا وقتی احتیاجت دارند مهربانند
وقتی کارشان تمام شد صد پشت غریبه
هیچ‌کس واقعا نمی‌داند که چه می‌خواهد
همه عشق را فقط نرسیدن معنی می‌کنند
خودشان را محدود به یک نفر نمی‌دانند
با کسانی که کنارشان هستند عاشقی نمی‌کنند
آدم‌ها عاشقی زیر یک سقف را فراموش کرده‌اند
همه عشق ممنوعه پرستند
عشق‌های پنهانی فراوان شده
عشق‌های جاودانه عادی شده‌اند
این روزها ارزش‌ها عوض شده
مجرد‌ها بدنبال روابط‌های آنچنانی
متاهل‌ها بدنبال جدایی
آدما‌ها پا روی خط قرمز‌ها گذاشته‌اند

روابط این روزهای آدم‌ها
مثل هوای
آلوده است
به مرز هشدار رسیده
آدم‌ها زیر خط فقر عاشقی زندگی می‌کنند...!

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...