ویژه کنید
عکس و تصویر باید بروم هر کجا که بشود فرقی نمیکند! تو اسمش را بگذار، ناکجا آبادِ زندگی... ...

باید بروم
هر کجا که بشود
فرقی نمیکند!
تو اسمش را بگذار، ناکجا آبادِ زندگی...
باید دور شوم از هر آنچه مرا ، اسیر می کند...

در دنیایی که جایی برای تو نیست
باید بروی...
دور شویی...

مقصدش
جایست که زندگی طعمِ عشق بدهد
روزمرگی رنگ باخته باشد
و خنده جزئی از وجودِ آدمی شده باشد...
جایی که ظلم
اشک
ترس
معنایی نداشته باشد...
و تنهایی هم آغوشِ روزهایت و وهم و دلهره همرنگ شب هایت نباشد!
باید رفت
جایی که امید موج بزند
دلت مثل دریا آرام باشد و
دلهره وجودت را هر لحظه با نابودی نکشاند...
جایی که عشق جزءِ هوس نباشد و
هر چیزی سرجای خودش باشد

جایی که زندگی فقط یک کلمه نباشد
بلکه مفهوم زندگی را داشته باشد...

کاش جایی برای این تعبیر بود
حتی در میان آغوشی...

#

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...