ویژه کنید
عکس و تصویر تنهایی خوب چیزی ست. منتظر هیچ کس نیستی. نه قول و قراری داری، نه ترس ...

تنهایی خوب چیزی ست.
منتظر هیچ کس نیستی.
نه قول و قراری داری،
نه ترس از دست دادن،
نه رویای بدست آوردن،
نه شاکی داری،
نه شاکی می شوی از چیزی.
همه چیز را ساده می گیری.
ساده غذا می خوری.
ساده لباس می پوشی.
ساده فکر می کنی.

هیچ اضطرابی برای چک کردن اینستاگرامت نداری،
چون مخاطب خاص نداری.
در قید و بند رسیدن به خودت نیستی.
هر وقت که دلت خواست
و به هر شکل که دلت خواست، می زنی بیرون
و تا هر ساعتی که دلت خواست، بیرون می مانی.
هیچ کس را در انتظار خودت در هیچ جا نداری.
بی حسی
و مثل آدمی که به هیچ جا تعلق ندارد، آزادی.

تنهایی خوب چیزی ست.
سر همه قرارها خودتی و خودت ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...