مزاج گوشت ها  :white_down_pointing_backhand_index:  :white_d...

مزاج گوشت ها

:white_down_pointing_backhand_index: :white_down_pointing_backhand_index: :white_down_pointing_backhand_index: :white_down_pointing_backhand_index: :white_down_pointing_backhand_index: :white_down_pointing_backhand_index: :white_down_pointing_backhand_index: :white_down_pointing_backhand_index: :white_heavy_check_mark: #شتر: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #گاو: سرد و خشک :white_heavy_check_mark: #گوساله: سرد و تر :white_heavy_check_mark: #گوسفند: گرم و تر :white_heavy_check_mark: #بز: سرد و خشک :white_heavy_check_mark: #مرغ محلی: گرم و تر :white_heavy_check_mark: #خروس: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #جوجه مرغ: گرم وتر :white_heavy_check_mark: #ماهی: سرد و تر :white_heavy_check_mark: #میگو: گرم و تر :white_heavy_check_mark: #اردک: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #غاز: گرم و تر :white_heavy_check_mark: #بوقلمون: گرم و تر :white_heavy_check_mark: #کبک: گرم و تر :white_heavy_check_mark: #بلدرچین: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #قرقاول:   گرم وتر :white_heavy_check_mark: #سار: گرم و تر :white_heavy_check_mark: #گنجشک: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #کبوتر: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #آهو: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #سیرابی: سرد و خشک :white_heavy_check_mark: #قلوه: سرد و خشک :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :white_left_pointing_backhand_index: :white_left_pointing_backhand_index: مزاج ادویه جات   :white_heavy_check_mark: #آویشن: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #اکلیل کوهی: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #بادیان رومی(رازیانه): گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #برگ_بو: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #پونه کوهی: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #جوز هندی: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #خردل: گرم و خیلی خشک :white_heavy_check_mark: #دارچین: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #فلفل قرمز: خیلی گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #زردچوبه: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #زعفران: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #زنجبیل: خیلی گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #زنیان: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #زیره_سبز: خیلی گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #زیره_سیاه: خیلی گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #فلفل_سیاه: خیلی  گرم وخشک :white_heavy_check_mark: #سماق: سرد و خشک :white_heavy_check_mark: #هل: گرم و خیلی خشک :white_heavy_check_mark: #میخک: خیلی گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #گلپر: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #سیاهدانه: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #انیسون: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #گلرنگ: گرم وخشک :white_left_pointing_backhand_index: مزاج صیفی جات   :white_heavy_check_mark: #خربزه: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #هندوانه: سرد و تر :white_heavy_check_mark: #طالبی: گرم و تر :white_heavy_check_mark: #گرمک: سرد و تر :white_heavy_check_mark: #دستنبو: گرم و تر :white_heavy_check_mark: #خیار: سرد و تر :white_heavy_check_mark: #کدوحلوایی: گرم و تر :white_heavy_check_mark: #گوجه فرنگی: سرد و تر :white_heavy_check_mark: #فلفل_دلمه ای: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #فلفل_سبز: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #کدو خورشتی: سرد و تر :white_heavy_check_mark: #بادنجان: سرد و خشک :white_left_pointing_backhand_index: :white_left_pointing_backhand_index: مزاج بذرهای ملین   :white_heavy_check_mark: #قدومه شیرازی: گرم و تر :white_heavy_check_mark: #تخم_مرو: سرد و تر :white_heavy_check_mark: #خاکشیر در آب گرم : گرم و تر :white_heavy_check_mark: #خاکشیر در آب سرد : سرد :white_heavy_check_mark: #بارهنگ: معتدل به گرم :white_heavy_check_mark: #سرشیر: سرد و تر :white_heavy_check_mark: #اسفرزه: سرد و تر :white_heavy_check_mark: #فرنجمشک: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #تخم_شربتی: گرم و تر :white_heavy_check_mark: #بالنگو: گرم و تر :white_heavy_check_mark: #تخم_ریحان: گرم و تر مزاج ریشه ها :white_heavy_check_mark: #شلغم: سرد و تر :white_heavy_check_mark: #ترب_سیاه: گرم و خشک :white_heavy_check_mark: #پیاز: معتدل به گرم :white_heavy_check_mark

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است